II Kongres Informatyki Ekonomicznej (KIE 2017)

Misja Kongresu | Tematyka | WystąpieniaKomitet programowy | Komitet organizacyjny | Publikacje | Zgłoszenia artykułów | Ważne daty | Opłaty | Rejestracja | Kontakt

Misja Kongresu

Od ponad 40 lat informatyka ekonomiczna rozwija się w uczelniach ekonomicznych i na wydziałach zarządzania uniwersytetów. W 2016 minęło 20 lat od powołania Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej (NTIE), integrującego środowisko kształcących oraz prowadzących badania w obszarze informatyki ekonomicznej. Z okazji jubileuszów NTIE zorganizowało pierwszy Kongres Informatyki Ekonomicznej (KIE). Nadszedł czas na kolejny.
Kongresy organizowane przez NTIE propagują informatykę ekonomiczną w środowisku akademickim, biznesowym, administracji państwowej i samorządowej, a także prezentują dorobek wiodących polskich ośrodków naukowych. Na  II Kongresie zamierzamy kontynuować dyskusję o rozwoju informatyki ekonomicznej. Jednym z wiodących tematów będzie analityka Big Data dla biznesu i administracji publicznej, a także Industry 4.0.
II Kongres odbędzie się w połączeniu z międzynarodową konferencją Business Information Systems 2017 (BIS). Będzie to dwudziesta edycja konferencji organizowana nieprzerwanie przez Katedrę Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Oba te wydarzenia zostaną połączone poprzez wspólną organizację licznych warsztatów oraz Międzynarodowego Konsorcjum Doktorskiego. Sesje w części wspólnej BIS i KIE odbywać się będą w języku angielskim, ułatwiając międzynarodową wymianę doświadczeń.
Organizację Kongresu Zarząd NTIE powierzył Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Poznaniu. W czasie II Kongresu Informatyki Ekonomicznej zaplanowane są, oprócz referatów, panele dyskusyjne na temat zadań uczelni w zakresie prowadzenia badań, dydaktyki oraz współpracy z praktyką w obszarze informatyki ekonomicznej oraz sesje plakatowe.
Kongres kontynuuje dorobek organizowanych wcześniej konferencji: „Informatyka & przyszłość”, „Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym”, „Creativity Support Systems” oraz „Systemy Wspomagania Organizacji”.

Tematyka

 • Analityka wielkich zbiorów danych, procesów biznesowych i mediów społecznościowych
 • Zintegrowane systemy informatyczne wspomagające zarządzanie
 • Industry 4.0
 • e-administracja, e-biznes, e-learning, e-zdrowie
 • Systemy wspomagania kreatywności
 • Technologie wiedzy w zarządzaniu organizacją
 • Ontologie biznesowe, bazy danych i bazy wiedzy w systemach zarządzania
 • Modelowanie procesów biznesowych i architektury korporacyjne
 • Sztuczna inteligencja w zarządzaniu
 • Komunikacja elektroniczna i media społecznościowe w organizacji
 • Ekonomiczne, społeczne oraz kulturowe uwarunkowania informatyzacji biznesu i administracji
 • Programy kształcenia w obszarze informatyki ekonomicznej
 • Metody badań informatyki ekonomicznej
 • Nowe obszary badawcze: bio-, neurotechnologia w zarządzaniu, ubiquitous computing, smart DSS

Wystąpienia

Prof. zw. dr hab. inż. Bogdan Andrzej Franczyk


Architektura platformy do realizacji inteligentych usług w branży energetycznej
Celem prezentacji jest przedstawienie elastycznej platformy programowej do zarządzania usługami energetycznymi. Poza przedstawieniem architektury będzie omówiona kompozycja usług energetycznych. Dodatkowo przedstawione zostaną możliwości użycia technik ML (uczenie maszynowe) do optymalizacji kompozycji usług.

 
 

Komitet programowy

 • Jerzy Gołuchowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – Przewodniczący
 • Witold Abramowicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Zastępca Przewodniczącego
 • Andrzej Bytniewski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Helena Dudycz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Agata Filipowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Dorota Jelonek, Politechnika Częstochowska
 • Jerzy Kisielnicki, Uniwersytet Warszawski
 • Andrzej Kobyliński, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Jerzy Korczak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Marian Niedźwiedziński, Uniwersytet Łódzki
 • Adam Nowicki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Mieczysław Owoc, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Małgorzata Pańkowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zbigniew Pastuszak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Marcin Sikorski, Politechnika Gdańska
 • Zdzisław Szyjewski, Uniwersytet Szczeciński
 • Janusz Wielki, Politechnika Opolska
 • Stanisław Wrycza, Uniwersytet Gdański
 • Janusz Zawiła-Niedźwiecki, Politechnika Warszawska

Komitet organizacyjny

 • Bartosz Perkowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Przewodniczący
 • Edyta Abramek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Agnieszka Figiel, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Barbara Filipczyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Barbara Gołębiewska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Karol Korczak, Uniwersytet Łódzki
 • Elżbieta Lewańska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Włodzimierz Lewoniewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Milena Stróżyna, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Agata Szyszko, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Publikacje

Artykuły po uzyskaniu pozytywnej recenzji będą opublikowane w jednej z wybranych form publikacji:

Zgłoszenia artykułów

Artykuły należy zgłaszać w systemie EasyChair.

Ważne daty

 • Przesłanie pełnego tekstu artykułu: 14 kwietnia 2017 r.
 • Informacja o akceptacji / odrzuceniu artykułu: 26 maja 2017 r.
 • II Kongres Informatyki Ekonomicznej: 28-29 czerwca 2017 r.

Opłaty

Wczesna rejestracja Standardowa rejestracja
(28.06.2017)
Udział w Kongresie Informatyki Ekonomicznej (1 dzień, publikacja w BIS 2017 Workshops Proceedings) 320zł
(75 EUR)
340zł
(80 EUR)
Udział w Kongresie Informatyki Ekonomicznej oraz konferencji BIS (2 dni, publikacja w BIS 2017 Workshops Proceedings) 640zł
(150 EUR)
680zł
(160 EUR)
Udział w Kongresie Informatyki Ekonomicznej oraz konferencji BIS (3 dni, publikacja w BIS 2017 Workshops Proceedings) 960zł
(225 EUR)
1020zł
(240 EUR)
Udział w konferencji BIS z publikacją w Springer (BIS 2017 Conference Proceedings) www.bisconf.info
  Opłaty za II Kongres Informatyki Ekonomicznej obejmują:

 • udział w sesjach zarówno Kongresu, jak i konferencji Business Information Systems,
 • udział w sesjach specjalnych, towarzyszących konferencji BIS,
 • wyżywienie w ramach Kongresu: przerwy kawowe oraz lunch,
 • udział w wydarzeniach wieczornych,
 • możliwość publikacji w BIS Workshops Proceedings (po przejściu procesu recenzji i uzyskaniu pozytywnej oceny).
  Opłaty nie obejmują:

 • zakwaterowania,
 • materiałów konferencyjnych BIS,
 • kosztów publikacji w czasopismach i monografiach innych niż BIS Workshops Proceedings (pełna lista miejsc publikacji znajduje się tutaj).

Opłaty na konferencję wnoszone są w złotówkach. Kosztu udziału został skalkulowany po uśrednionym kursie Euro wg NBP.

Rejestracja

Wszyscy uczestnicy Kongresu, w tym także Autorzy zaakceptowanych artykułów, powinni dokonać zgłoszenia rejestracyjnego przez formularz elektroniczny, który został zamieszczony na stronie internetowej KIE.

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Katedra Informatyki Ekonomicznej
Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań
Tel. + 48 61 639 27 97
e-mail: bartosz.perkowski@ue.poznan.pl
http://www.kie.ue.poznan.pl