II Kongres Informatyki Ekonomicznej (KIE 2017)

Misja Kongresu | Tematyka | Komitet programowy | Komitet organizacyjny | Publikacje | Zgłoszenia artykułów | Ważne daty | Opłaty | Rejestracja | Kontakt

Misja Kongresu

Od ponad 40 lat informatyka ekonomiczna rozwija się w uczelniach ekonomicznych i na wydziałach zarządzania uniwersytetów. W 2016 minęło 20 lat od powołania Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej (NTIE), integrującego środowisko kształcących oraz prowadzących badania w obszarze informatyki ekonomicznej. Z okazji jubileuszów NTIE zorganizowało pierwszy Kongres Informatyki Ekonomicznej (KIE). Nadszedł czas na kolejny.
Kongresy organizowane przez NTIE propagują informatykę ekonomiczną w środowisku akademickim, biznesowym, administracji państwowej i samorządowej, a także prezentują dorobek wiodących polskich ośrodków naukowych. Na  II Kongresie zamierzamy kontynuować dyskusję o rozwoju informatyki ekonomicznej. Jednym z wiodących tematów będzie analityka Big Data dla biznesu i administracji publicznej, a także Industry 4.0.
II Kongres odbędzie się w połączeniu z międzynarodową konferencją Business Information Systems 2017 (BIS). Będzie to dwudziesta edycja konferencji organizowana nieprzerwanie przez Katedrę Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Oba te wydarzenia zostaną połączone poprzez wspólną organizację licznych warsztatów oraz Międzynarodowego Konsorcjum Doktorskiego. Sesje w części wspólnej BIS i KIE odbywać się będą w języku angielskim, ułatwiając międzynarodową wymianę doświadczeń.
Organizację Kongresu Zarząd NTIE powierzył Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Poznaniu. W czasie II Kongresu Informatyki Ekonomicznej zaplanowane są, oprócz referatów, panele dyskusyjne na temat zadań uczelni w zakresie prowadzenia badań, dydaktyki oraz współpracy z praktyką w obszarze informatyki ekonomicznej oraz sesje plakatowe.
Kongres kontynuuje dorobek organizowanych wcześniej konferencji: „Informatyka & przyszłość”, „Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym”, „Creativity Support Systems” oraz „Systemy Wspomagania Organizacji”.

Tematyka

 • Analityka wielkich zbiorów danych, procesów biznesowych i mediów społecznościowych
 • Zintegrowane systemy informatyczne wspomagające zarządzanie
 • Industry 4.0
 • e-administracja, e-biznes, e-learning, e-zdrowie
 • Systemy wspomagania kreatywności
 • Technologie wiedzy w zarządzaniu organizacją
 • Ontologie biznesowe, bazy danych i bazy wiedzy w systemach zarządzania
 • Modelowanie procesów biznesowych i architektury korporacyjne
 • Sztuczna inteligencja w zarządzaniu
 • Komunikacja elektroniczna i media społecznościowe w organizacji
 • Ekonomiczne, społeczne oraz kulturowe uwarunkowania informatyzacji biznesu i administracji
 • Programy kształcenia w obszarze informatyki ekonomicznej
 • Metody badań informatyki ekonomicznej
 • Nowe obszary badawcze: bio-, neurotechnologia w zarządzaniu, ubiquitous computing, smart DSS

Komitet programowy

 • Jerzy Gołuchowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – Przewodniczący
 • Witold Abramowicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Zastępca Przewodniczącego
 • Andrzej Bytniewski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Helena Dudycz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Agata Filipowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Dorota Jelonek, Politechnika Częstochowska
 • Jerzy Kisielnicki, Uniwersytet Warszawski
 • Andrzej Kobyliński, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Jerzy Korczak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Marian Niedźwiedziński, Uniwersytet Łódzki
 • Mieczysław Owoc, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Małgorzata Pańkowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zbigniew Pastuszak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Marcin Sikorski, Politechnika Gdańska
 • Zdzisław Szyjewski, Uniwersytet Szczeciński
 • Janusz Wielki, Politechnika Opolska
 • Janusz Zawiła-Niedźwiecki, Politechnika Warszawska

Komitet organizacyjny

 • Bartosz Perkowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Przewodniczący
 • Edyta Abramek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Agnieszka Figiel, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Barbara Filipczyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Barbara Gołębiewska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Karol Korczak, Uniwersytet Łódzki
 • Elżbieta Lewańska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Włodzimierz Lewoniewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Milena Stróżyna, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Agata Szyszko, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Publikacje

Artykuły po uzyskaniu pozytywnej recenzji będą opublikowane w jednej z wybranych form publikacji:

Zgłoszenia artykułów

Artykuły należy zgłaszać w systemie EasyChair.

Ważne daty

 • Przesłanie pełnego tekstu artykułu: 14 kwietnia 2017 r.
 • Informacja o akceptacji / odrzuceniu artykułu: 26 maja 2017 r.
 • II Kongres Informatyki Ekonomicznej: 28-29 czerwca 2017 r.

Opłaty

Wczesna rejestracja Standardowa rejestracja
(28.06.2017)
Udział w Kongresie Informatyki Ekonomicznej (1 dzień, publikacja w BIS 2017 Workshops Proceedings)* 75 EUR 80 EUR
Udział w Kongresie Informatyki Ekonomicznej oraz konferencji BIS (2 dni, publikacja w BIS 2017 Workshops Proceedings)* 150 EUR 160 EUR
Udział w Kongresie Informatyki Ekonomicznej oraz konferencji BIS (3 dni, publikacja w BIS 2017 Workshops Proceedings)* 225 EUR 240 EUR
Udział w konferencji BIS z publikacją w Springer (BIS 2017 Conference Proceedings) www.bisconf.info

* Możliwy jest udział w II Kongresie Informatyki Ekonomicznej z publikacją w jednym z oferowanych czasopism lub monografii. Podczas rejestracji Autorzy zgłaszają tylko jedno miejsce, w którym planują publikację. W przypadku wyboru innego miejsca niż BIS 2017 Workshops Proceedings, Autor zobowiązany jest do wniesienia dodatkowej opłaty zależnej od danego czasopisma lub monografii. Dalsze procedury, związane z przygotowaniem publikacji i procesem recenzji, a także ewentualne opłaty Autorzy ustalają bezpośrednio z wybranym miejscem publikacyjnym. Cena udziału dla członków NTIE.
Opłaty na konferencję wnoszone są w złotówkach po kursie NBP z dnia dokonania opłaty.

Rejestracja

Wszyscy uczestnicy Kongresu, w tym także Autorzy zaakceptowanych artykułów, powinni dokonać zgłoszenia rejestracyjnego przez formularz elektroniczny, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej KIE.

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Katedra Informatyki Ekonomicznej
Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań
Tel. + 48 61 639 27 97
e-mail: bartosz.perkowski@ue.poznan.pl
http://www.kie.ue.poznan.pl